CONTACT

PLAKA

29 Navarchou Nikodimou str.
Athens 10558
+30 210 3241020

SYNTAGMA

4 Lekka str.
Athens 10558
+30 210 3241793

SYGGROU – FIX

64 SYGGROU AVE.
Athens 11742
+30 210 3241691

www.michalisanousakis.com

info@michalisanousakis.com